บ้านป้าปั๊ก ชะอำ

บ้านป้าปั๊กชะอำ ที่พักชะอำติดทะเล

ชำระเงินมัดจำ 50 %
เมื่อโอนแล้วสามารถแจ้งการชำระเงิน
และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วยนะคะ

*** ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ แต่ สามารถให้เลื่อนการเข้าพักได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเข้าพักได้ ***

www.บ้านป้าปัํกชะอำ.com โทร. 098-2631896